كورس التفسيرات السيزمية لطلاب الماجستير والدكتوراه باستخدام سوفت ووير


لو طالب ماجستير أو دكتوراه في الجيوفيزياء وعايز تتعلم اكتر عن التفسيرات السيزميه على سوفت ووير لرسالتك عملنالك كورس بتطبيق عملي على سوفت ووير الكورس

SEISMIC INTERPRETATION

مدة الكورس: 4ايام (4 ساعات باليوم)

ليه انتهز الفرصه

كورس بيتعمل من فتره لفتره، 

 هتتعلم تطبق بأيدك

هتشتغل وتحمل وتفسر بيانات سيزميه هتعمل بروجيكت بأيدك

المحتوى بالعربي

مقدمة عن استكشاف البترول

البيانات الازمة لتجهيز مشروع استكشاف البترول

مراجعة ونجهيز وتحميل البيانات ومشاكل تحميل البيانات وحلها

كيفية الربط بين الابار والبيانات السيزمية

تحديد السطح الغلوى لمكامن البترول .

انشاء خرائط سيزمية

كيفية تفسير الصدوع وربطها على الخريطة

تحويل البيانات السيزمية من الزمن الى العمق.

خطوات لتحديد اهم مواقع لاقتراح حفر الابار.

Introduction

Seismic interpretation is a critical step in evaluating the subsurface. Interpretation turns the large investments in seismic data acquisition and processing into tangible value: A plausible geological subsurface model that can be used for making well considered E&P decisions with major investment consequences. Seismic interpretation therefore plays a pivotal role in the E&P workflow and requires dedicated skills development. The aim of this course is to provide the necessary foundation in principles and workflows of seismic interpretation.

The basics of seismology will be covered as well as acquisition, processing, and interpretation. Exercises will be worked in the course to demonstrate different interpretation techniques and pitfalls. The emphasis will be to make the candidates aware of the strengths and limitations of seismic reflection data in exploring for oil and gas. Applied examples will be shown of several case studies as well as the application of AVO (amplitude variation with offset) and seismic attributes in the lowering of risk. The candidates must have basic geophysical knowledge and understanding of exploration and reservoir geology.

The course will be delivered in a way to meet the specific background and needs of the participants. The content can be tuned to the geological setting in which participants operate, and focus on those interpretation techniques that are most likely to be successful there. The course can be extended with extra time for coaching participants on their own seismic interpretation projects. The course uses a mixture of lectures, exercises and case histories. The participants can bring own cases for discussion.

Course Objectives:

By the end of this course delegates will learn about:

The course participants will have a solid foundation in Seismic Interpretation principles and workflows. They will be able to plan and execute an interpretation project and be able to avoid the most common pitfalls and will be familiar with interpretation QAQC. Whereas the course does not cover training in the hands-on use of common industry software tools for interpretation, it will provide the necessary foundation required for subsequent use of such tools in a professional manner.

Who Should Attend?

Geologists, Geophysicists, Reservoir Engineers and Petroleum Engineers involved in the evaluation of 2D and 3D seismic data, Technical and business professionals (such as landmen, administrators, executive assistants, and finance and planning professionals) working in the oil and gas industry who would like the basics of the “science” of oil business. Land and royalty owners, as well as recent geology and geophysics graduates who would like an overview of the petroleum geophysics would also benefit from the course

Course Outline:

1- Computer and Seismic interpretation environment 2H

• Introduction for petroleum geoscience software platform (opendetect)

2- Data loading  4 hours

• Seg Y viewer

• Seg Y editing

• 2D and 3d seismic Data loading in different geoscience software.

• Loading well information (location , TD , FT , Log ,..)

• Advanced loading for Horizons and faults countoures , grids for different applications

• Editing file for data loading

3- QC seismic Data in different applications 4H

• Filtering for structure interpretations

• Processing workflow for stratigraphic

• Check workflow

• Filter with edge preserve and without edge preserve

• Generation preconditioning workflow using different software

4- Well seismic tie 4H

• Check shot

• Sonic 

• Integration  sonic and check shot

• Generation synthetic in different application

5- Conventional seismic interpretation 2d 4H

• Mistie analysis

• Horizon picking

• Fault picking

6- Conventional seismic interpretation 3d 4H

• Different Horizon auto picking algorithm

• Fault interpretation (manual, semi manual , auto)

• 3d visualization for seismic interpretations

7- Depth conversion and velocity modeling for seismic interpretation 6H

• Different between signal layer and multi layer depth conversations

• Depth conversion (interval velocity, average velocity , stacking velocity)

• How to generate different workflow for depth conversion

• velocity  modeling

نبذه عن المحاضر باللينك التالي

https://www.linkedin.com/in/mohamed-shihata-8b893937

You can Contact us with

Facebook Page:http:// https://lnkd.in/esKmjep

Twitter: https://lnkd.in/eMpiNAy

LinkedIn: https://lnkd.in/euk8-if

Web site: http://www.selftrainingsto.net

Skype: self.tranning

What’s app: +201120828201/ +201010443910

Leave a Reply

%d bloggers like this: